ANNULATIE IOR 23/08/2020

Net zoals jullie waarschijnlijk had ik me 2020 geheel anders voorgesteld, een jaar vol van pracht, praal en emoties in mijn hobby en de  activiteiten bij VGC hadden daar een hoogtepunt in moeten zijn. Helaas zoals het er nu al uitziet wordt het een jaar in mineur door toedoen van het coronavirus en de maatregelen die we moeten nemen.

Gelukkig zijn wij allemaal ervaren genoeg en weten we maar al tegoed hoe moeilijk het is om onze vogels bacterie en virusvrij te houden, en ja dat is quasi onmogelijk hoe hygiënisch we het ook proberen te managen. Neem nu bijvoorbeeld het polyomavirus, met zijn mildste vorm, de kruipersziekte, iedereen heeft het vroeg of laat weleens te pakken en dan kunnen we enkel maar weer alles ontsmetten, de hygiënische routine nog aanscherpen om de besmettingsdruk te doen afnemen. Goed verluchten is een must want het virus is lucht gedragen en als we dan de vogels terug in topconditie krijgen dan zijn we er gelukkig weer klaar mee.

Voor het coronavirus daarentegen ben ik doodsbenauwd ook al zie ik heel veel gelijkheid in de getroffen maatregelen om de verspreiding in te dijken. 

Bij VGC voelen we ons verantwoordelijk voor onze leden en daar de meeste van ons wel tot de risicogroep behoren hebben we besloten om eveneens de Internationale Open Show in augustus niet te laten doorgaan. 

Met pijn in het hart nemen we de ene na de andere moeilijke beslissing om een activiteit van VGC  te annuleren in de hoop dat u daar begrip voor kan opbrengen. In deze snelle tijd is “isolatie” misschien wel welgekomen en kan men nog eens de tijd nemen om dingen te overdenken of er even bij stil te staan, en misschien komen we er wel sterker uit.

Zorg goed voor jezelf, je familie, en je vogels en hopelijk zien we elkaar spoedig  weer, op een veilige manier, en dan bedoel ik met een brede glimlach op ons gezicht.

Met sportieve groeten,

Namens het VGC-bestuur

Thielemans Eric

 Nieuwsbrief: Annulatie - Doek winnaar IOR 2019 - Bestellen ringen 2021 via BGC


 

Login

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online